Nadzorni odbor

  • dr.sc. Blanka Ivančić-Kačer, docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, predsjednica Nadzornog odbora
  • Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • mr.sc. Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje