POSTANITE ČLAN NAŠEG DRUŠTVA

Kako biste postali član molimo ispunite našu pristupnicu

HRVATSKO DRUŠTVO ZA GRAĐANSKOPRAVNE ZNANOSTI I PRAKSU

u suradnji s Organizatorom d.o.o. najavljuje

XXXVI. TRADICIONALNO SAVJETOVANJE

AKTUALNOSTI HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE

Četvrtak i petak, 14. i 15. listopada 2021.

Opatija, Grand Hotel Adriatic

Kotizacija uključuje 7 predavanja i 3 radionice (svaka u svom terminu),

opsežan zbornik radova i ostali radni materijal

TEME I PREDAVAČI

1. Ustavnopravni standardi pravičnog suđenja – Ivica Crnić, dipl. iur.
2. Odnos ustavne tužbe i prijedloga za dopuštenje revizije – dr. sc. Sandra Marković, dipl. iur., odvjetnica u Zagrebu
3. Odštetna odgovornost u medicini, posebno u vezi s neobvezatnošću cijepljenja – dr. sc. Blanka Kačer, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
4. Poslovodstvo bez naloga – mr. sc. Dražen Jakovina, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
5. Stranke i sudjelovanje trećih osoba u parnici – sporna pravna pitanja i aktualna sudska praksa – Dragan Katić, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
6. Elektronička ovrha – Damir Kontrec, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske
7. Posvojenje i udomiteljstvo pred izazovima za bolju budućnost nezbrinute djece – dr. sc. Dubravka Hrabar, dipl. iur., redovita profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

RADIONICE

a) Stvarno pravo – Nova sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske u vezi s pravom vlasništva – dr. sc. Jadranko Jug, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
b) Radno pravo – Darko Milković, dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
c) Aktualna sudska praksa iz ovršnog postupka – Renata Šantek, mag. iur., sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske i dr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 

ZBORNIK RADOVA

Svi referati i priopćenja bit će objavljeni u Godišnjaku 28 – opsežnom zborniku radova koji će svaki sudionik savjetovanja primiti kao radni materijal.

 

Sudionicima se već tradicionalno omogućuje da pišu, objave i izlažu priopćenja, sudjeluju u raspravi te postavljaju pitanja i konzultiraju se s autorima referata. Uredništvo zadržava pravo neobjavljivanja pojedinih priopćenja.

Molimo zainteresirane za objavu priopćenja da svoj izvorni (neobjavljeni) rad opsega najviše 10 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova s razmacima) u elektroničkom obliku dostave Organizatoru d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 26, 10000 Zagreb, na elektroničku adresu: organizatordoo@gmail.com s napomenom “za Opatiju 2021.”, najkasnije do 10. kolovoza 2021. Tekst koji prelazi opseg 10 kartica neće se moći prihvatiti za objavu u Godišnjaku 28. Priopćenja ne mogu biti pisana u koautorstvu.

 

OSTALE INFORMACIJE

Dvorana Grand Hotela Adriatic velika je amfiteatralna dvorana s 550 mjesta i 6 ulaza, pa je moguće održati dovoljan razmak između sudionika. Na savjetovanju pridržavat ćemo se svih propisanih epidemioloških mjera.

 

Prijave se šalju na organizatordoo@gmail.com ili na faks 01/46 11 901.

 

Naknada za savjetovanje, Godišnjak 28 i ostali radni materijal iznosi 1.860 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na IBAN HR0823600001101274691, Organizator d.o.o., Zagreb, s modelom plaćanja HR00 i pozivom na broj 5106-xxx (xxx je OIB uplatitelja). Dokaz o uplaćenoj naknadi sudionici će predati prilikom preuzimanja radnog materijala.

Smještaj osiguravaju sami sudionici po povlaštenim hotelskim uvjetima. Ove se godine savjetovanje održava u Opatiji, u Grand hotelu Adriatic, pa molimo zainteresirane da na vrijeme rezerviraju smještaj.

Smještaj osiguravaju sami sudionici po povlaštenim hotelskim uvjetima. Ove se godine savjetovanje održava u Opatiji, u Grand hotelu Adriatic, pa molimo zainteresirane da na vrijeme rezerviraju smještaj na tel. 051 719 010 ili info@hotel-adriatic.hr

HDGZP - Skupština, 8. ožujka 2016. u Hrvatskom odvjetničkom domu u Zagrebu

Za povećanje preko cijelog zaslona kliknite na sliku