Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse

Pod tim naslovom Društvo organizira svoje središnje savjetovanje počevši od VII. održanog u studenom 1992. godine pa do uključivo XXX. održanog u listopadu 2015. Koliko je u tom vremenu postignut napredak svjedoči i činjenica daje na VII. savjetovanju prikazano 10 referata i 6 priopćenja, a na XXX isti broj referata ali i 40 priopćenja odnosno zbornik radova VII. savjetovanja brojio je 258. a XXX. 824 stranice (!)

Prvih šest savjetovanja bila su specijalizirana: 1984. Vlasničkopravni odnosi u SFRJ, 1986. Naknada štete, 1987. Odgovornost za štetu, 1988. Zakon o obveznim odnosima u praksi, 1989. Građansko parnično pravo u praksi i 1990. Vlasništvo i druga stvarna prava u praksi.

Kako je Društvo osnovano 1988. to je s organizacijom savjetovanja otpočelo 1989. (V.). Prva četiri savjetovanja organizirana su od strane Saveza društava pravnika Hrvatske, Vrhovnog suda Hrvatske, Narodnih novina, te časopisa Naša zakonitost i Propisi – praksa, a zatim je (s istim ljudima) organizaciju preuzelo naše Društvo.

. Svako savjetovanje pratili su zbornici radova (od IX. – 1994. pa nadalje kao Godišnjaci sa statusom znanstvenog časopisa) time daje samo za prvo savjetovanje izostao posebni zbornik radova, a referati su objavljeni u časopisu Naša zakonitost broj 10 – 11 iz 1984. godine, strana 1087 – 1205.

 

Peti zbornik radova bio je posvećen čuvenim profesorima Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Siniši Trivi i dr. sc. Martinu Vedrišu. Šesti zbornik radova (1990.) bio je posvećen Jadranku Crnicu, predsjedniku Ustavnog suda RH i prvom predsjedniku Društva, a sedmi (1992.) tragično stradalom Zlatku Crnicu, predsjedniku Vrhovnog suda RH., suosnivaču Društva, odličnom pravnom stručnjaku (radno pravo) i autoru referata na svim dotadašnjim savjetovanjima.

 

U želji da zbornici odnosno godišnjaci ostanu pristupačni i od koristi i nakon što neko savjetovanje postane prošlost, odlučeno je da se povremeno pripreme posebna Kazala tema, autora i pojmova. Tako su priređeni i sudionicima savjetovanja kao radni materijali uručena sljedeća kazala: 1995. Kazalo I. – X. (1984. – 1995.), 2002. Kazalo I. – XVI. (1984. – 2001.,) 2003. Kazalo I. – XVIII. (1984. – 2003.), 2010. Kazalo I. – XXV. (1984.-2010.), 2015. Kazalo I.-XXX. (1984.-2015.), koje je od početnih deset stranica (1995.) naraslo na preko 200 stranica (2015.). Prvo Kazalo priredila je prof. dr. sc. Tatjana Josipović, a sva kasnija Domagoj Frntić, sudac odnosno predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu.

 

Vrijedno je zabilježiti da su sva savjetovanja održana u Opatiji, a sve do početka krize, savjetovanja su ponavljana svakog proljeća u Zagrebu. Bilo je to zlatno doba naših savjetovanja kada seje na njima okupljalo i preko 1000 sudionika na tri dana, a Godišnjaci redovito tiskani u nakladi većoj od 1000 primjeraka. Bilo je i zabave (izleti u Trst, plesne večeri i dr.) ali i tematskih tribina, predstavljanja novih knjiga , informacija o pripremi novih propisa, posebnih separata o sudskoj praksi i dr.

Osim rečenih savjetovanja pod skupnim naslovom Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse priređivana su i druga svjetovanja i seminari, osobito u vrijeme i nakon državnopravnog osamostaljenja Republike Hrvatske. Obrađivani su problemi suksecije država, položaj stranaca u stjecanju nekretnina, priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka, međunarodna pravna pomoć, novine i problemi izazvani preuzimanjem saveznih građanskopravnih zakona (propisa), denacionalizacija, otkup stanova u društvenom vlasništvu, pretvorba i privatizacija itd.

 

I zaključno valja reći da bez vrijednih ljudi društva Organizator, koji je godinama nadasve uspješno vodio prerano preminuli profesor i naš prijatelj Alfons Šunjara, teško da bi naše Društvo moglo ostvarivati rezultate koje smo ovdje u naznakama spominjali. Hvala im, osobito sadašnjem vodećem dvojcu profesorici Ani Šunjara (direktorici) i dipl. pr. Daria Keškić (urednici), a njima treba dodati i dipl.pr. Ivicu Cmića, osnivača i urednika sada već impozantne i afirmirane biblioteke Pravo od gotovo stotinu naslova.